19 Bedrifter i bransjen 'Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker'.

I følge SSB har denne bransjen (10.3) totalt 1711 årsverk, omsetter for 5 990 400 000kr og har et totalt utslipp på 504 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}