10 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer'.

I følge SSB har denne bransjen (10.4) totalt 778 årsverk, omsetter for 5 904 400 000kr og har et totalt utslipp på 504 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}