12 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter'.

I følge SSB har denne bransjen (10.6) totalt 584 årsverk, omsetter for 3 553 900 000kr og har et totalt utslipp på 504 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}