16 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av fôrvarer'.

I følge SSB har denne bransjen (10.9) totalt 2549 årsverk, omsetter for 41 599 100 000kr og har et totalt utslipp på 504 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}