9 Bedrifter i bransjen 'Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer'.

I følge SSB har denne bransjen (13.1) totalt 235 årsverk, omsetter for 512 200 000kr og har et totalt utslipp på 5 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}