13 Bedrifter i bransjen 'Etterbehandling av tekstiler'.

I følge SSB har denne bransjen (13.3) totalt 169 årsverk, omsetter for 260 800 000kr og har et totalt utslipp på 5 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}