6 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av klær av trikotasje'.

I følge SSB har denne bransjen (14.3) totalt 201 årsverk, omsetter for 182 700 000kr og har et totalt utslipp på 5 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}