8 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av papirmasse, papir og papp'.

I følge SSB har denne bransjen (17.1) totalt 1672 årsverk, omsetter for 12 566 500 000kr og har et totalt utslipp på 211 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}