14 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av varer av papir og papp'.

I følge SSB har denne bransjen (17.2) totalt 968 årsverk, omsetter for 2 850 900 000kr og har et totalt utslipp på 211 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}