25 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av kjemiske råvarer, gjødsel og nitrogenforbindelser, basisplast og syntetisk gummi'.

I følge SSB har denne bransjen (20.1) totalt 6736 årsverk, omsetter for 53 566 600 000kr og har et totalt utslipp på 4 786 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}