6 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler'.

I følge SSB har denne bransjen (20.3) totalt 1192 årsverk, omsetter for 6 182 300 000kr og har et totalt utslipp på 4 786 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}