16 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av andre kjemiske produkter'.

I følge SSB har denne bransjen (20.5) totalt 1166 årsverk, omsetter for 6 398 700 000kr og har et totalt utslipp på 4 786 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}