14 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av gummiprodukter'.

I følge SSB har denne bransjen (22.1) totalt 487 årsverk, omsetter for 1 118 800 000kr og har et totalt utslipp på 47 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}