28 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av glass og glassprodukter'.

I følge SSB har denne bransjen (23.1) totalt 1419 årsverk, omsetter for 3 586 400 000kr og har et totalt utslipp på 1 718 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}