5 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer'.

I følge SSB har denne bransjen (24.1) totalt 1851 årsverk, omsetter for 15 766 100 000kr og har et totalt utslipp på 4 566 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}