11 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av ikke-jernholdige metaller'.

I følge SSB har denne bransjen (24.4) totalt 7332 årsverk, omsetter for 82 193 900 000kr og har et totalt utslipp på 4 566 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}