7 Bedrifter i bransjen 'Støping av metaller'.

I følge SSB har denne bransjen (24.5) totalt 556 årsverk, omsetter for 1 463 700 000kr og har et totalt utslipp på 4 566 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}