18 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort'.

I følge SSB har denne bransjen (26.1) totalt 2057 årsverk, omsetter for 8 616 800 000kr og har et totalt utslipp på 2 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}