38 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk'.

I følge SSB har denne bransjen (28.1) totalt 5603 årsverk, omsetter for 17 611 500 000kr og har et totalt utslipp på 18 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}