17 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner'.

I følge SSB har denne bransjen (28.3) totalt 1267 årsverk, omsetter for 2 290 500 000kr og har et totalt utslipp på 18 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}