16 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av deler og utstyr til motorvogner'.

I følge SSB har denne bransjen (29.3) totalt 1490 årsverk, omsetter for 6 349 800 000kr og har et totalt utslipp på 5 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}