7 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av gass og distribusjon av gass gjennom ledningsnett'.

I følge SSB har denne bransjen (35.2) totalt 131 årsverk, omsetter for 1 185 500 000kr og har et totalt utslipp på 1 719 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}