28 Bedrifter i bransjen 'Behandling og disponering av avfall'.

I følge SSB har denne bransjen (38.2) totalt 1628 årsverk, omsetter for 3 088 600 000kr og har et totalt utslipp på 1 299 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}