11 Bedrifter i bransjen 'Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet'.

I følge SSB har denne bransjen (39.0) totalt 118 årsverk, omsetter for 221 600 000kr og har et totalt utslipp på 1 299 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}