6 Bedrifter i bransjen 'Passasjertransport med jernbane'.

I følge SSB har denne bransjen (49.1) totalt 3669 årsverk, omsetter for 5 472 500 000kr og har et totalt utslipp på 2 038 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}