7 Bedrifter i bransjen 'Passasjertransport på elver og innsjøer'.

I følge SSB har denne bransjen (50.3) totalt 15 årsverk, omsetter for 51 400 000kr og har et totalt utslipp på 1 497 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}