31 Bedrifter i bransjen 'Lufttransport med passasjerer'.

I følge SSB har denne bransjen (51.1) totalt 4948 årsverk, omsetter for 19 343 700 000kr og har et totalt utslipp på 1 260 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}