9 Bedrifter i bransjen 'Lufttransport med gods samt romfart'.

I følge SSB har denne bransjen (51.2) totalt 217 årsverk, omsetter for 1 122 800 000kr og har et totalt utslipp på 1 260 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}