3 Bedrifter i bransjen 'Satellittbasert telekommunikasjon'.

I følge SSB har denne bransjen (61.3) totalt 994 årsverk, omsetter for 11 895 800 000kr og har et totalt utslipp på 51 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}