15 Bedrifter i bransjen 'Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag'.

I følge SSB har denne bransjen (72.2) totalt 1863 årsverk, omsetter for 1 628 300 000kr og har et totalt utslipp på 354 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}