34 Bedrifter i bransjen 'Undervisning på videregående skoles nivå'.

I følge SSB har denne bransjen (85.3) totalt 39909 årsverk, omsetter for 5 063 900 000kr og har et totalt utslipp på 59 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}