20 Bedrifter i bransjen 'Undervisning i høyere utdanning'.

I følge SSB har denne bransjen (85.4) totalt 49862 årsverk, omsetter for 5 011 800 000kr og har et totalt utslipp på 59 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}