7 Bedrifter i bransjen 'Pleie- og omsorgstjenester i institusjon'.

I følge SSB har denne bransjen (87.1) totalt 74327 årsverk, omsetter for 837 300 000kr og har et totalt utslipp på 45 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}