7 Bedrifter i bransjen 'Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg'.

I følge SSB har denne bransjen (87.2) totalt 29660 årsverk, omsetter for 1 193 900 000kr og har et totalt utslipp på 45 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}