8 Bedrifter i bransjen 'Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede'.

I følge SSB har denne bransjen (87.3) totalt 38131 årsverk, omsetter for 1 064 600 000kr og har et totalt utslipp på 45 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}