34 Bedrifter i bransjen 'Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede'.

I følge SSB har denne bransjen (88.1) totalt 31826 årsverk, omsetter for 1 550 200 000kr og har et totalt utslipp på 45 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}