44 Bedrifter i bransjen 'Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr'.

I følge SSB har denne bransjen (95.1) totalt 827 årsverk, omsetter for 976 500 000kr og har et totalt utslipp på 32 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}