Klimaregnskap for AF MILJØBASE VATS AS

AF MILJØBASE VATS AS har et totalt karbonfotavtrykk på
13,75 tonn CO2e årlig.

Dette tilsvarer utslippene fra ca 8 personbiler på norske veier,
eller det samme som 550 trær absorberer i løpet av ett år.

AF MILJØBASE VATS AS opererer innen Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers og Omsetning og drift av fast eiendom generelt.

Denne bransjen har et totalt karbonfotavtrykk på 89 000 tonn CO2e årlig.

AF MILJØBASE VATS AS står for omtrent 0,02% av dette.

For hver krone AF MILJØBASE VATS AS omsetter for, slippes det ut 0,47 gram CO2e.

AF MILJØBASE VATS AS om bærekraft:

Scope

Hvor i verdikjeden oppstår utslippene?

Scope 1:
1,37 tonn CO2e
1,37
Scope 2:
6,87 tonn CO2e
6,87
Scope 3:
5,50 tonn CO2e
5,50
Fordeling

Hva genererer utslippene?

Tonn CO2e
Ansatte 0,00
Omsetning 13,75
Lokaler 0,00
Reiser 0,00
Totalt 13,75
Antall ansatte i AF MILJØBASE VATS AS
Driftsinntekt for AF MILJØBASE VATS AS (2022) NOK 29 016 000
Næringskode og bransje 68.209: Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers
Overordnet bransje Omsetning og drift av fast eiendom
Total omsetning i bransjen "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers" NOK 146 045 500 000
Total omsetning i overordnet bransje "Omsetning og drift av fast eiendom" NOK 187 836 000 000
Totalt sysselsatte i bransjen "Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers" 13,943
Totalt sysselsatte i overordnet bransje "Omsetning og drift av fast eiendom" 27,591
Totalt CO2e utslipp fra bransjen "Omsetning og drift av fast eiendom" 89 000 tonn CO2e per år
Antall flyreiser per ansatt 1 innenlands, 1 utenlands
CO2e pr passasjerkilometer i fly 241 gram
m2 per ansatt 10
CO2 per kWh 50 gram
debug