1039 Bransjer

Velg en bransje

KodeBransjeOverordnet bransje
66.11Administrasjon av finansmarkeder66.1
70.2Administrativ rådgivning70
45.191Agentur- og engroshandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler45.19
45.111Agentur- og engroshandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler45.11
45.31Agentur- og engroshandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler45.3
45.401Agentur- og engroshandel med motorsykler, deler og utstyr45.40
46.1Agenturhandel46
46.19Agenturhandel med bredt vareutvalg46.1
46.12Agenturhandel med brensel, drivstoff, malm, metaller og industrikjemikalier46.1
46.11Agenturhandel med jordbruksråvarer, levende dyr, tekstilråvarer og innsatsvarer46.1
46.14Agenturhandel med maskiner, produksjonsutstyr, båter og luftfartøyer46.1
46.15Agenturhandel med møbler, husholdningsvarer og jernvarer46.1
46.17Agenturhandel med nærings- og nytelsesmidler46.1
46.18Agenturhandel med spesialisert vareutvalg ellers46.1
46.16Agenturhandel med tekstiler, klær, pelsskinn, skotøy og lærvarer46.1
46.13Agenturhandel med tømmer, trelast og byggevarer46.1
64.306Aktive eierfond64.30
94.991Aktiviteter i andre interesseorganisasjoner ikke nevnt annet sted94.99
94.9Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner94
94.99Aktiviteter i andre medlemsorganisasjoner ikke nevnt annet sted94.9
03.2Akvakultur3
87.301Aldershjem87.30
86.211Allmenn legetjeneste86.21
86.101Alminnelige somatiske sykehus86.10
86.907Ambulansetjenester86.90
93.29Andre fritidsaktiviteter93.2
86.9Andre helsetjenester86
63.9Andre informasjonstjenester63
63.99Andre informasjonstjenester ikke nevnt annet sted63.9
81.109Andre kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift81.10
87.9Andre omsorgsinstitusjoner87
78.3Andre personaladministrative tjenester78
53.2Andre post- og budtjenester53
86.103Andre somatiske spesialinstitusjoner86.10
88.9Andre sosialtjenester uten botilbud88
88.99Andre sosialtjenester uten botilbud ikke nevnt annet sted88.9
93.19Andre sportsaktiviteter93.1
66.19Andre tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet66.1
66.29Andre tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser66.2
62.09Andre tjenester tilknyttet informasjonsteknologi62.0
52.21Andre tjenester tilknyttet landtransport52.2
52.23Andre tjenester tilknyttet lufttransport52.2
52.22Andre tjenester tilknyttet sjøtransport52.2
52.2Andre tjenester tilknyttet transport52
85.609Andre tjenester tilknyttet undervisning85.60
09.109Andre tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass09.10
79.9Annen arrangørvirksomhet og tilknyttede tjenester79
24.3Annen bearbeiding av jern og stål24
08.9Annen bryting og utvinning8
08.99Annen bryting og utvinning ikke nevnt annet sted08.9
47.7Annen butikkhandel i spesialforretninger47
47.78Annen butikkhandel med andre nye varer i spesialforretninger47.7
74.9Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet74
74.909Annen faglig, vitenskapelig og teknisk virksomhet ikke nevnt annet sted74.90
43.39Annen ferdiggjøring av bygninger43.3
64.9Annen finansieringsvirksomhet64
64.99Annen finansieringsvirksomhet ikke nevnt annet sted64.9
86.904Annen forebyggende helsetjeneste86.90
82.99Annen forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted82.9
72.19Annen forskning og annet utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk72.1
32.99Annen industriproduksjon ikke nevnt annet sted32.9
64.92Annen kredittgivning64.9
49.3Annen landtransport med passasjerer49
55.9Annen overnatting55
96.0Annen personlig tjenesteyting96
81.29Annen rengjøringsvirksomhet81.2
81.299Annen rengjøringsvirksomhet ikke nevnt annet sted81.29
43.9Annen spesialisert bygge- og anleggsvirksomhet43
71.129Annen teknisk konsulentvirksomhet71.12
85.5Annen undervisning85
85.59Annen undervisning ikke nevnt annet sted85.5
85.529Annen undervisning innen kultur85.52
01.479Annet fjørfehold01.47
43.29Annet installasjonsarbeid43.2
73.1Annonse- og reklamevirksomhet73
85.592Arbeidsmarkedskurs85.59
94.2Arbeidstakerorganisasjoner94
88.993Arbeidstrening for ordinært arbeidsmarked88.99
71.112Arkitekttjenester vedrørende byggverk71.11
71.11Arkitektvirksomhet71.1
71.1Arkitektvirksomhet og teknisk konsulentvirksomhet71
88.996Asylmottak88.99
87.304Avlastningsboliger/-institusjoner87.30
02.2Avvirkning2
64.1Bankvirksomhet64
64.19Bankvirksomhet ellers64.1
87.305Barneboliger87.30
88.911Barnehager88.91
88.912Barneparker og dagmammaer88.91
88.991Barneverntjenester88.99
25.62Bearbeiding av metaller25.6
23.12Bearbeiding av planglass23.1
10.83Bearbeiding av te og kaffe10.8
10.2Bearbeiding og konservering av fisk, skalldyr og bløtdyr10
10.12Bearbeiding og konservering av fjørfekjøtt10.1
10.3Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker10
10.39Bearbeiding og konservering av frukt og grønnsaker ellers10.3
10.11Bearbeiding og konservering av kjøtt10.1
10.31Bearbeiding og konservering av poteter10.3
13.1Bearbeiding og spinning av tekstilfibrer13
70.22Bedriftsrådgivning og annen administrativ rådgivning70.2
96.03Begravelsesbyråvirksomhet og drift av kirkegårder og krematorier96.0
01.64Behandling av såfrø01.6
38.2Behandling og disponering av avfall38
38.22Behandling og disponering av farlig avfall38.2
38.21Behandling og disponering av ikke-farlig avfall38.2
81.3Beplantning av hager og parkanlegg81
15.11Beredning av lær, og beredning og farging av pelsskinn15.1
15.1Beredning av lær, produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler og beredning og farging av pelsskinn15
43.911Blikkenslagerarbeid43.91
87.303Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell deler av døgnet87.30
87.302Bofellesskap for eldre og funksjonshemmede med fast tilknyttet personell hele døgnet87.30
87.203Bofellesskap for psykisk utviklingshemmede87.20
18.14Bokbinding og tilknyttede tjenester18.1
41.101Boligbyggelag41.10
09.101Boretjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass09.10
68.201Borettslag68.20
84.25Brannvern84.2
05.2Bryting av brunkull5
07.2Bryting av ikke-jernholdig malm7
07.29Bryting av ikke-jernholdig malm ellers07.2
07.1Bryting av jernmalm7
08.112Bryting av kalkstein, gips og kritt08.11
08.113Bryting av skifer08.11
08.111Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet08.11
08.11Bryting av stein til bygge- og anleggsvirksomhet, kalkstein, gips, kritt og skifer08.1
08.1Bryting av stein, utvinning av sand og leire8
05.1Bryting av steinkull5
07.21Bryting av uran- og thoriummalm07.2
08.91Bryting og utvinning av kjemiske mineraler og gjødselsmineraler08.9
47.789Butikkhandel ikke nevnt annet sted47.78
47.5Butikkhandel med andre husholdningsvarer i spesialforretninger47
47.791Butikkhandel med antikviteter47.79
47.73Butikkhandel med apotekvarer47.7
47.43Butikkhandel med audio- og videoutstyr47.4
47.62Butikkhandel med aviser og papirvarer47.6
47.241Butikkhandel med bakervarer og konditorvarer47.24
47.24Butikkhandel med bakervarer, konditorvarer og sukkervarer47.2
47.592Butikkhandel med belysningsutstyr47.59
47.761Butikkhandel med blomster og planter47.76
47.76Butikkhandel med blomster og planter, kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr47.7
47.61Butikkhandel med bøker47.6
47.6Butikkhandel med bøker, musikkartikler og andre fritidsartikler i spesialforretninger47
47.521Butikkhandel med bredt utvalg av jernvarer, fargevarer og andre byggevarer47.52
47.1Butikkhandel med bredt vareutvalg47
47.19Butikkhandel med bredt vareutvalg ellers47.1
47.11Butikkhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler47.1
47.792Butikkhandel med brukte klær47.79
47.79Butikkhandel med brukte varer47.7
47.799Butikkhandel med brukte varer ellers47.79
47.529Butikkhandel med byggevarer ikke nevnt annet sted47.52
47.41Butikkhandel med datamaskiner og utstyr til datamaskiner47.4
47.25Butikkhandel med drikkevarer47.2
47.259Butikkhandel med drikkevarer ellers47.25
47.54Butikkhandel med elektriske husholdningsapparater47.5
47.523Butikkhandel med fargevarer47.52
47.23Butikkhandel med fisk, skalldyr og bløtdyr47.2
47.781Butikkhandel med fotoutstyr47.78
47.642Butikkhandel med fritidsbåter og -utstyr47.64
47.21Butikkhandel med frukt og grønnsaker47.2
47.533Butikkhandel med gardiner47.53
47.772Butikkhandel med gull- og sølvvarer47.77
47.291Butikkhandel med helsekost47.29
47.4Butikkhandel med IKT-utstyr i spesialforretninger47
47.599Butikkhandel med innredningsartikler ikke nevnt annet sted47.59
47.63Butikkhandel med innspillinger av musikk og video47.6
47.522Butikkhandel med jernvarer47.52
47.52Butikkhandel med jernvarer, fargevarer og glass47.5
47.292Butikkhandel med kaffe og te47.29
47.762Butikkhandel med kjæledyr og fôrvarer til kjæledyr47.76
47.593Butikkhandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy47.59
47.22Butikkhandel med kjøtt og kjøttvarer47.2
47.71Butikkhandel med klær47.7
47.75Butikkhandel med kosmetikk og toalettartikler47.7
47.74Butikkhandel med medisinske og ortopediske artikler47.7
47.591Butikkhandel med møbler47.59
47.59Butikkhandel med møbler, belysningsutstyr og andre innredningsartikler47.5
47.594Butikkhandel med musikkinstrumenter og noter47.59
47.29Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ellers47.2
47.2Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler i spesialforretninger47
47.299Butikkhandel med nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted47.29
47.782Butikkhandel med optiske artikler47.78
47.722Butikkhandel med reiseeffekter av lær og lærimitasjoner og varer av lær47.72
47.721Butikkhandel med skotøy47.72
47.72Butikkhandel med skotøy og lærvarer47.7
47.65Butikkhandel med spill og leker47.6
47.64Butikkhandel med sportsutstyr47.6
47.242Butikkhandel med sukkervarer47.24
47.531Butikkhandel med tapeter og gulvbelegg47.53
47.53Butikkhandel med tapeter, gulvtepper og gardiner47.5
47.51Butikkhandel med tekstiler og utstyrsvarer47.5
47.42Butikkhandel med telekommunikasjonsutstyr47.4
47.532Butikkhandel med tepper47.53
47.26Butikkhandel med tobakksvarer47.2
47.524Butikkhandel med trelast47.52
47.771Butikkhandel med ur og klokker47.77
47.77Butikkhandel med ur, gull- og sølvvarer47.7
47.251Butikkhandel med vin og brennevin47.25
71.121Byggeteknisk konsulentvirksomhet71.12
42.9Bygging av andre anlegg42
42.99Bygging av andre anlegg ikke nevnt annet sted42.9
42.22Bygging av anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon42.2
42.13Bygging av bruer og tunneler42.1
30.12Bygging av fritidsbåter30.1
42.91Bygging av havne- og damanlegg42.9
42.12Bygging av jernbaner og undergrunnsbaner42.1
30.113Bygging av oljeplattformer og moduler30.11
30.1Bygging av skip og båter30
30.11Bygging av skip og flytende materiell30.1
30.111Bygging av skip og skrog over 100 br.tonn30.11
30.112Bygging av skip under 100 br.tonn30.11
42.21Bygging av vann- og kloakkanlegg42.2
42.2Bygging av vann- og kloakkanlegg, og anlegg for elektrisitet og telekommunikasjon42
42.1Bygging av veier og jernbaner42
42.11Bygging av veier og motorveier42.1
56.21Cateringvirksomhet56.2
56.2Cateringvirksomhet og kantiner drevet som selvstendig virksomhet56
88.102Dagsentra/aktivitetssentra for eldre og funksjonshemmede88.10
35.3Damp- og varmtvannsforsyning35
63.11Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester63.1
63.1Databehandling, datalagring og tilknyttede tjenester, drift av web-portaler63
38.31Demontering av vrakede gjenstander38.3
11.01Destillering, rektifisering og blanding av sprit11.0
45.192Detaljhandel med andre motorvogner, unntatt motorsykler45.19
45.112Detaljhandel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler45.11
45.32Detaljhandel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler45.3
47.3Detaljhandel med drivstoff til motorvogner47
45.402Detaljhandel med motorsykler, deler og utstyr45.40
47.9Detaljhandel utenom utsalgssted47
47.99Detaljhandel utenom utsalgssted ellers47.9
35.13Distribusjon av elektrisitet35.1
59.13Distribusjon av film, video og fjernsynsprogrammer59.1
35.22Distribusjon av gass gjennom ledningsnett35.2
91.013Drift av arkiver91.01
56.3Drift av barer56
56.309Drift av barer ellers56.30
91.01Drift av biblioteker og arkiver91.0
91.0Drift av biblioteker, arkiver, museer og annen kulturvirksomhet91
52.213Drift av bomstasjoner52.21
91.04Drift av botaniske og zoologiske hager og naturreservater91.0
55.3Drift av campingplasser55
91.012Drift av fag- og forskningsbiblioteker91.01
55.202Drift av ferieleiligheter55.20
91.011Drift av folkebiblioteker91.01
93.21Drift av fornøyelses- og temaparker93.2
56.102Drift av gatekjøkken56.10
52.211Drift av gods- og transportsentraler52.21
52.221Drift av havne- og kaianlegg52.22
91.03Drift av historiske steder og bygninger og lignende severdigheter91.0
55.101Drift av hoteller, pensjonater og moteller med restaurant55.10
55.102Drift av hoteller, pensjonater og moteller uten restaurant55.10
93.11Drift av idrettsanlegg93.1
91.022Drift av kulturhistoriske museer91.02
91.021Drift av kunst- og kunstindustrimuseer91.02
90.04Drift av lokaler tilknyttet kunstnerisk virksomhet90.0
91.02Drift av museer91.0
91.029Drift av museer ikke nevnt annet sted91.02
91.023Drift av naturhistoriske museer91.02
52.212Drift av parkeringsplasser og parkeringshus52.21
56.301Drift av puber56.30
56.101Drift av restauranter og kafeer56.10
52.214Drift av taxisentraler og annen formidling av persontransport52.21
55.201Drift av vandrerhjem55.20
55.2Drift av vandrerhjem og ferieleiligheter55
63.12Drift av web-portaler63.1
49.32Drosjebiltransport49.3
01.25Dyrking av annen frukt som vokser på trær eller busker samt nøtter01.2
01.21Dyrking av druer01.2
01.1Dyrking av ettårige vekster1
01.19Dyrking av ettårige vekster ellers01.1
01.16Dyrking av fibervekster01.1
01.2Dyrking av flerårige vekster1
01.29Dyrking av flerårige vekster ellers01.2
01.13Dyrking av grønnsaker, meloner, rot- og knollvekster01.1
01.24Dyrking av kjernefrukter og steinfrukter01.2
01.11Dyrking av korn (unntatt ris), belgvekster og oljeholdige vekster01.1
01.28Dyrking av krydder og aromatiske, medisinske og farmasøytiske vekster01.2
01.26Dyrking av oljeholdige frukter01.2
01.12Dyrking av ris01.1
01.23Dyrking av sitrusfrukter01.2
01.14Dyrking av sukkerrør01.1
01.15Dyrking av tobakk01.1
01.22Dyrking av tropiske og subtropiske frukter01.2
01.27Dyrking av vekster for produksjon av drikkevarer01.2
68.32Eiendomsforvaltning68.3
68.31Eiendomsmegling68.3
88.103Eldresentre88.10
43.21Elektrisk installasjonsarbeid43.2
43.2Elektrisk installasjonsarbeid, VVS-arbeid og annet installasjonsarbeid43
46.6Engroshandel med andre maskiner og annet utstyr46
46.38Engroshandel med andre næringsmidler, herunder fisk, skalldyr og bløtdyr46.3
46.77Engroshandel med avfall og skrap46.7
46.473Engroshandel med belysningsutstyr46.47
46.22Engroshandel med blomster og planter46.2
46.491Engroshandel med bøker, aviser og blader46.49
46.39Engroshandel med bredt utvalg av nærings- og nytelsesmidler46.3
46.739Engroshandel med byggevarer ikke nevnt annet sted46.73
46.51Engroshandel med datamaskiner, tilleggsutstyr til datamaskiner samt programvare46.5
46.34Engroshandel med drikkevarer46.3
46.349Engroshandel med drikkevarer ellers46.34
46.71Engroshandel med drivstoff og brensel46.7
46.43Engroshandel med elektriske husholdningsapparater46.4
46.431Engroshandel med elektriske husholdningsapparater og -maskiner46.43
46.52Engroshandel med elektronikkutstyr og telekommunikasjonsutstyr samt deler46.5
46.733Engroshandel med fargevarer46.73
46.381Engroshandel med fisk, skalldyr og bløtdyr46.38
46.434Engroshandel med fotoutstyr46.43
46.493Engroshandel med fritidsbåter og -utstyr46.49
46.31Engroshandel med frukt og grønnsaker46.3
46.482Engroshandel med gull- og sølvvarer46.48
46.472Engroshandel med gulvtepper46.47
46.24Engroshandel med huder, skinn og lær46.2
46.4Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk46
46.49Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ellers46.4
46.499Engroshandel med husholdningsvarer og varer til personlig bruk ikke nevnt annet sted46.49
46.5Engroshandel med IKT-utstyr46
46.76Engroshandel med innsatsvarer ellers46.7
46.769Engroshandel med innsatsvarer ikke nevnt annet sted46.76
46.74Engroshandel med jernvarer, rørleggerartikler og oppvarmingsutstyr46.7
46.2Engroshandel med jordbruksråvarer og levende dyr46
46.37Engroshandel med kaffe, te, kakao og krydder46.3
46.75Engroshandel med kjemiske produkter46.7
46.441Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass og steintøy46.44
46.44Engroshandel med kjøkkenutstyr, glass, steintøy og rengjøringsmidler46.4
46.32Engroshandel med kjøtt og kjøttvarer46.3
46.421Engroshandel med klær46.42
46.42Engroshandel med klær og skotøy46.4
46.481Engroshandel med klokker og ur46.48
46.48Engroshandel med klokker, ur, gull- og sølvvarer46.4
46.65Engroshandel med kontormøbler46.6
46.21Engroshandel med korn, råtobakk, såvarer og fôrvarer46.2
46.23Engroshandel med levende dyr46.2
46.69Engroshandel med maskiner og utstyr ellers46.6
46.63Engroshandel med maskiner og utstyr til bergverksdrift, olje- og gassutvinning og bygge- og anleggsvirksomhet46.6
46.694Engroshandel med maskiner og utstyr til handel, transport og tjenesteyting ellers46.69
46.693Engroshandel med maskiner og utstyr til industri ellers46.69
46.61Engroshandel med maskiner og utstyr til jordbruk og skogbruk46.6
46.66Engroshandel med maskiner og utstyr til kontor ellers46.6
46.691Engroshandel med maskiner og utstyr til kraftproduksjon og installasjon46.69
46.64Engroshandel med maskiner og utstyr til tekstilproduksjon46.6
46.62Engroshandel med maskinverktøy46.6
46.33Engroshandel med meierivarer, egg, matolje og -fett46.3
46.72Engroshandel med metaller og metallholdig malm46.7
46.471Engroshandel med møbler46.47
46.47Engroshandel med møbler, gulvbelegg, gulvtepper og belysningsutstyr46.4
46.3Engroshandel med nærings- og nytelsesmidler46
46.435Engroshandel med optiske artikler46.43
46.761Engroshandel med papir og papp46.76
46.45Engroshandel med parfyme og kosmetikk46.4
46.433Engroshandel med plater, musikk- og videokassetter og CD- og DVD-plater46.43
46.432Engroshandel med radio og fjernsyn46.43
46.492Engroshandel med reiseeffekter og lærvarer46.49
46.442Engroshandel med rengjøringsmidler46.44
46.692Engroshandel med skipsutstyr og fiskeredskap46.69
46.422Engroshandel med skotøy46.42
46.389Engroshandel med spesialisert utvalg av nærings- og nytelsesmidler ikke nevnt annet sted46.38
46.7Engroshandel med spesialisert vareutvalg ellers46
46.495Engroshandel med spill og leker46.49
46.494Engroshandel med sportsutstyr46.49
46.36Engroshandel med sukker, sjokolade og sukkervarer46.3
46.46Engroshandel med sykepleie- og apotekvarer46.4
46.41Engroshandel med tekstiler og utstyrsvarer46.4
46.35Engroshandel med tobakksvarer46.3
46.731Engroshandel med tømmer46.73
46.73Engroshandel med tømmer, trelast, byggevarer og sanitærutstyr46.7
46.732Engroshandel med trelast46.73
46.341Engroshandel med vin og brennevin46.34
59.12Etterarbeid knyttet til produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer59.1
13.3Etterbehandling av tekstiler13
01.63Etterbehandling av vekster etter innhøsting01.6
80.3Etterforsking80
88.992Familieverntjenester88.99
43.3Ferdiggjøring av bygninger43
18.13Ferdiggjøring før trykking og publisering18.1
03.22Ferskvannsbasert akvakultur03.2
03.12Ferskvannsfiske03.1
59.14Filmframvisning59.1
64.91Finansiell leasing64.9
64.201Finansielle holdingselskaper64.20
03.1Fiske og fangst3
60.2Fjernsynskringkasting60
01.47Fjørfehold01.4
52.293Flymegling52.29
49.42Flyttetransport49.4
85.591Folkehøgskoleundervisning85.59
94.992Fond/legat som støtter veldedige og allmennyttige formål94.99
66.3Fondsforvaltningsvirksomhet66
58.19Forlagsvirksomhet ellers58.1
82.9Forretningsmessig tjenesteyting ikke nevnt annet sted82
65.1Forsikring65
66.22Forsikringsformidling66.2
72.11Forskning og utviklingsarbeid innen bioteknologi72.1
72.1Forskning og utviklingsarbeid innen naturvitenskap og teknikk72
72.2Forskning og utviklingsarbeid innen samfunnsvitenskap og humanistiske fag72
84.22Forsvar84.2
50.204Forsyning og andre sjøtransporttjenester for offshore50.20
52.223Forsyningsbaser52.22
62.03Forvaltning og drift av IT-systemer62.0
64.305Forvaltningsstiftelser for fond og legater opprettet for veldedige og allmennyttige formål, men som selv ikke fordeler støtte64.30
74.2Fotografvirksomhet74
82.19Fotokopiering, forberedelse av dokumenter og andre spesialiserte kontortjenester82.1
85.1Førskoleundervisning85
96.02Frisering og annen skjønnhetspleie96.0
93.2Fritidsaktiviteter og drift av fornøyelsesetablissementer93
93.292Fritidsetablissement93.29
88.914Fritidsklubber for barn og ungdom88.91
93.299Fritidsvirksomhet ellers93.29
10.202Frysing av fisk, fiskefileter, skalldyr og bløtdyr10.20
86.902Fysioterapitjeneste86.90
01.452Geitehold01.45
84.11Generell offentlig administrasjon84.1
71.122Geologiske undersøkelser71.12
65.2Gjenforsikring65
43.342Glassarbeid43.34
49.2Godstransport med jernbane49
50.4Godstransport på elver og innsjøer50
49.41Godstransport på vei49.4
49.4Godstransport på vei, herunder flyttetransport49
74.102Grafisk og visuell kommunikasjonsdesign74.10
43.12Grunnarbeid43.1
85.2Grunnskoleundervisning85
79.902Guider og reiseledere79.90
43.33Gulvlegging og tapetsering43.3
45.19Handel med andre motorvogner, unntatt motorsykler45.1
45.11Handel med biler og lette motorvogner, unntatt motorsykler45.1
45.3Handel med deler og utstyr til motorvogner, unntatt motorsykler45
35.14Handel med elektrisitet35.1
35.23Handel med gass gjennom ledningsnett35.2
45.4Handel med motorsykler, deler og utstyr. Vedlikehold og reparasjon av motorsykler45
45.1Handel med motorvogner, unntatt motorsykler45
03.21Hav- og kystbasert akvakultur03.2
03.111Hav- og kystfiske03.11
03.11Hav- og kystfiske og fangst03.1
86.903Helsestasjons- og skolehelsetjeneste86.90
88.101Hjemmehjelp88.10
86.901Hjemmesykepleie86.90
23.7Hogging og bearbeiding av monument- og bygningsstein23
01.471Hold av verpehøner for konsumeggproduksjon01.47
64.2Holdingselskaper64
55.1Hotellvirksomhet55
70.1Hovedkontortjenester70
01.4Husdyrhold1
01.49Husdyrhold ellers01.4
03.112Hvalfangst03.11
93.12Idrettslag og -klubber93.1
74.903Impresariovirksomhet74.90
74.101Industridesign, produktdesign og annen teknisk designvirksomhet74.10
32.9Industriproduksjon ikke nevnt annet sted32
82.91Inkasso- og kredittopplysningsvirksomhet82.9
50.102Innenlandske kystruter med passasjerer50.10
50.202Innenriks sjøfart med gods50.20
30.116Innrednings- og installasjonsarbeid utført på oljeplattformer og moduler30.11
30.115Innrednings- og installasjonsarbeid utført på skip over 100 br.tonn30.11
38.1Innsamling av avfall38
38.12Innsamling av farlig avfall38.1
38.11Innsamling av ikke-farlig avfall38.1
02.3Innsamling av viltvoksende produkter av annet enn tre2
33.2Installasjon av industrimaskiner og -utstyr33
86.105Institusjoner i psykisk helsevern for barn og unge86.10
86.104Institusjoner i psykisk helsevern for voksne86.10
87.901Institusjoner innen barne- og ungdomsvern87.90
87.3Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for eldre og funksjonshemmede87
87.2Institusjoner og bofellesskap innen omsorg for psykisk utviklingshemmede, psykisk helsearbeid og rusmiddelomsorg87
74.103Interiørarkitekt-, interiørdesign- og interiørkonsulentvirksomhet74.10
99.0Internasjonale organisasjoner og organer99
64.308Investeringsselskaper o.l. lukket for allmennheten64.30
64.302Investeringsselskaper/-fond åpne for allmennheten64.30
01.7Jakt, viltstell og tjenester tilknyttet jakt og viltstell1
69.1Juridisk tjenesteyting69
61.1Kabelbasert telekommunikasjon61
24.31Kaldtrekking av stenger og profiler24.3
24.34Kaldtrekking av tråd24.3
24.32Kaldvalsing av bånd24.3
24.33Kaldvalsing og pressing av profilerte plater og profiler24.3
56.29Kantiner drevet som selvstendig virksomhet56.2
71.123Kart og oppmåling71.12
47.112Kioskhandel med bredt vareutvalg med hovedvekt på nærings- og nytelsesmidler47.11
68.1Kjøp og salg av egen fast eiendom68
86.905Klinisk psykologtjeneste86.90
01.5Kombinert husdyrhold og planteproduksjon1
82.11Kombinerte kontortjenester82.1
81.1Kombinerte tjenester tilknyttet eiendomsdrift81
85.521Kommunal kulturskoleundervisning85.52
88.998Kommunale sosialkontortjenester88.99
85.203Kompetansesentra og annen spesialundervisning85.20
52.216Kondensering av gass med henblikk på transport52.21
82.3Kongress-, messe- og utstillingsvirksomhet82
62.02Konsulentvirksomhet tilknyttet informasjonsteknologi62.0
82.1Kontortjenester82
43.222Kuldeanlegg- og varmepumpearbeid43.22
90.0Kunstnerisk virksomhet og underholdningsvirksomhet90
50.109Kysttrafikk ellers med passasjerer50.10
52.1Lagring52
53.1Landsdekkende posttjenester53
71.113Landskapsarkitekttjenester71.11
49.39Landtransport med passasjerer ikke nevnt annet sted49.3
52.24Lasting og lossing52.2
77.4Leasing av immateriell eiendom og lignende produkter, unntatt opphavsrettsbeskyttede verker77
86.2Lege- og tannlegetjenester86
86.21Legetjeneste86.2
86.222Legetjenester innen psykisk helsevern86.22
65.11Livsforsikring65.1
92.0Lotteri og totalisatorspill92
97.0Lønnet arbeid i private husholdninger97
51.21Lufttransport med gods51.2
51.2Lufttransport med gods samt romfart51
51.1Lufttransport med passasjerer51
43.34Maler- og glassarbeid43.3
43.341Malerarbeid43.34
73.2Markeds- og opinionsundersøkelser73
38.3Materialgjenvinning38
73.12Medieformidlingstjenester73.1
86.906Medisinske laboratorietjenester86.90
01.41Melkeproduksjon på storfe01.4
39.0Miljørydding, miljørensing og lignende virksomhet39
74.902Modellbyråvirksomhet74.90
94.11Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner94.1
94.1Næringslivs- og arbeidsgiverorganisasjoner og yrkessammenslutninger94
63.91Nyhetsbyråer63.9
84.1Offentlig administrasjon og forvaltning84
84.12Offentlig administrasjon tilknyttet helsestell, sosial virksomhet, undervisning, kirke, kultur og miljøvern84.1
84.13Offentlig administrasjon tilknyttet næringsvirksomhet og arbeidsmarked84.1
84.2Offentlig administrasjon tilknyttet utenriks- og sikkerhetssaker84
68.3Omsetning og drift av fast eiendom på oppdrag68
87.909Omsorgsinstitusjoner ellers87.90
87.202Omsorgsinstitusjoner for rusmiddelmisbrukere87.20
01.42Oppdrett av annet storfe01.4
01.43Oppdrett av hester og andre dyr av hestefamilien01.4
01.44Oppdrett av kameler og andre kameldyr01.4
41.2Oppføring av bygninger41
79.903Opplevelses-, arrangements- og aktivitetsarrangørvirksomhet79.90
93.291Opplevelsesaktiviteter93.29
37.0Oppsamling og behandling av avløpsvann37
85.201Ordinær grunnskoleundervisning85.20
25.61Overflatebehandling av metaller25.6
25.6Overflatebehandling og bearbeiding av metaller25
35.12Overføring av elektrisitet35.1
74.3Oversettelses- og tolkevirksomhet74
82.92Pakkevirksomhet82.9
94.92Partipolitiske organisasjoner94.9
49.1Passasjertransport med jernbane49
50.3Passasjertransport på elver og innsjøer50
85.601Pedagogisk-psykologisk rådgivningstjeneste85.60
65.3Pensjonskasser65
96.09Personlig tjenesteyting ikke nevnt annet sted96.0
71.111Plan- og reguleringsarbeid71.11
01.3Planteformering1
87.1Pleie- og omsorgstjenester i institusjon87
86.224Poliklinikker i psykisk helsevern for barn og unge86.22
86.223Poliklinikker i psykisk helsevern for voksne86.22
84.24Politi- og påtalemyndighet84.2
47.919Postordre-/Internetthandel med annet spesialisert vareutvalg47.91
47.913Postordre-/Internetthandel med belysningsutstyr, kjøkkenutstyr, møbler og innredningsartikler47.91
47.915Postordre-/internetthandel med bøker, papir, aviser og blader47.91
47.911Postordre-/Internetthandel med bredt vareutvalg47.91
47.914Postordre-/Internetthandel med elektriske husholdningsapparater, radio, fjernsyn, plater, kassetter og musikkinstrumenter47.91
47.917Postordre-/Internetthandel med helsekost47.91
47.916Postordre-/Internetthandel med IKT-utstyr47.91
47.912Postordre-/Internetthandel med tekstiler, utstyrsvarer, klær, skotøy, reiseeffekter og lærvarer47.91
47.91Postordrehandel og handel via Internett47.9
70.21PR og kommunikasjonstjenester70.2
32.11Preging av mynter og medaljer32.1
80.1Private vakttjenester80
24.42Produksjon av aluminium24.4
16.23Produksjon av andre bygningsartikler16.2
29.32Produksjon av andre deler og annet utstyr til motorvogner29.3
27.32Produksjon av andre elektroniske og elektriske ledninger og kabler27.3
11.04Produksjon av andre ikke-destillerte gjærede drikkevarer11.0
23.49Produksjon av andre keramiske produkter23.4
23.44Produksjon av andre keramiske produkter for teknisk bruk23.4
20.5Produksjon av andre kjemiske produkter20
14.39Produksjon av andre klær av trikotasje14.3
28.2Produksjon av andre maskiner og annet utstyr til generell bruk28
25.9Produksjon av andre metallvarer25
10.8Produksjon av andre næringsmidler10
20.14Produksjon av andre organiske kjemiske råvarer20.1
23.4Produksjon av andre porselensprodukter og keramiske produkter23
24.2Produksjon av andre rør og rørdeler av stål24
28.9Produksjon av andre spesialmaskiner28
25.29Produksjon av andre tanker, cisterner og beholdere av metall25.2
13.9Produksjon av andre tekstiler13
13.929Produksjon av andre tekstilvarer, unntatt klær13.92
30.99Produksjon av andre transportmidler ikke nevnt annet sted30.9
16.29Produksjon av andre trevarer og varer av kork, strå og flettematerialer16.2
20.13Produksjon av andre uorganiske kjemikalier20.1
10.412Produksjon av andre uraffinerte oljer og fett10.41
27.9Produksjon av annet elektrisk utstyr27
30.114Produksjon av annet flytende materiell30.11
14.13Produksjon av annet yttertøy14.1
14.12Produksjon av arbeidstøy14.1
10.7Produksjon av bakeri- og pastavarer10
20.16Produksjon av basisplast20.1
27.2Produksjon av batterier og akkumulatorer27
27.4Produksjon av belysningsutstyr27
23.6Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter23
23.69Produksjon av betong-, sement- og gipsprodukter ellers23.6
23.61Produksjon av betongprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet23.6
32.13Produksjon av bijouteri og lignende artikler32.1
24.43Produksjon av bly, sink og tinn24.4
25.94Produksjon av bolter og skruer25.9
17.21Produksjon av bølgepapp og emballasje av papir og papp17.2
10.71Produksjon av brød og ferske konditorvarer10.7
23.3Produksjon av byggevarer av brent leire23
22.23Produksjon av byggevarer av plast22.2
16.232Produksjon av bygningsartikler16.23
25.3Produksjon av dampkjeler, unntatt kjeler til sentralvarmeanlegg25
26.2Produksjon av datamaskiner og tilleggsutstyr26
29.3Produksjon av deler og utstyr til motorvogner29
25.12Produksjon av dører og vinduer av metall25.1
11.0Produksjon av drikkevarer11
24.41Produksjon av edelmetaller24.4
20.51Produksjon av eksplosiver20.5
35.11Produksjon av elektrisitet35.1
35.119Produksjon av elektrisitet ellers35.11
35.113Produksjon av elektrisitet fra biobrensel35.11
35.114Produksjon av elektrisitet fra naturgass35.11
35.111Produksjon av elektrisitet fra vannkraft35.11
35.112Produksjon av elektrisitet fra vindkraft35.11
29.31Produksjon av elektrisk og elektronisk utstyr til motorvogner29.3
27.12Produksjon av elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler27.1
27.51Produksjon av elektriske husholdningsmaskiner og apparater27.5
27.11Produksjon av elektromotorer, generatorer og transformatorer27.1
27.1Produksjon av elektromotorer, generatorer, transformatorer og elektriske fordelings- og kontrolltavler og paneler27
26.4Produksjon av elektronikk til husholdningsbruk26
26.11Produksjon av elektroniske komponenter26.1
26.1Produksjon av elektroniske komponenter og kretskort26
25.92Produksjon av emballasje av lettmetall25.9
23.13Produksjon av emballasje og husholdningsartikler av glass og krystall23.1
20.53Produksjon av eteriske oljer20.5
20.12Produksjon av fargestoffer og pigmenter20.1
21.2Produksjon av farmasøytiske preparater21
21.1Produksjon av farmasøytiske råvarer21
23.63Produksjon av ferdigblandet betong23.6
10.85Produksjon av ferdigmat10.8
24.102Produksjon av ferrolegeringer24.10
23.65Produksjon av fibersement23.6
59.11Produksjon av film, video og fjernsynsprogrammer59.1
16.21Produksjon av finerplater og andre bygnings- og møbelplater av tre16.2
10.203Produksjon av fiskehermetikk10.20
10.9Produksjon av fôrvarer10
10.91Produksjon av fôrvarer til husdyrhold10.9
10.92Produksjon av fôrvarer til kjæledyr10.9
35.21Produksjon av gass35.2
35.2Produksjon av gass og distribusjon av gass gjennom ledningsnett35
23.62Produksjon av gipsprodukter for bygge- og anleggsvirksomhet23.6
20.15Produksjon av gjødsel, nitrogenforbindelser og vekstjord20.1
23.1Produksjon av glass og glassprodukter23
23.14Produksjon av glassfibrer23.1
32.12Produksjon av gull- og sølvvarer og lignende artikler32.1
32.1Produksjon av gull- og sølvvarer, bijouteri og lignende artikler32
13.93Produksjon av gulvtepper, -matter og -ryer13.9
22.11Produksjon av gummidekk og slanger til gummidekk, og regummiering og vulkanisering av gummidekk22.1
22.1Produksjon av gummiprodukter22
22.19Produksjon av gummiprodukter ellers22.1
24.422Produksjon av halvfabrikater av aluminium24.42
22.21Produksjon av halvfabrikater av plast22.2
25.73Produksjon av håndverktøy25.7
10.86Produksjon av homogeniserte matprodukter og diettmat10.8
17.22Produksjon av husholdnings-, sanitær- og toalettartikler av papir17.2
27.5Produksjon av husholdningsmaskiner og -apparater27
27.52Produksjon av ikke-elektriske husholdningsmaskiner og apparater27.5
24.4Produksjon av ikke-jernholdige metaller24
24.45Produksjon av ikke-jernholdige metaller ellers24.4
23.9Produksjon av ikke-metallholdige mineralprodukter ikke nevnt annet sted23
13.95Produksjon av ikke-vevde tekstiler og tekstilvarer, unntatt klær13.9
23.2Produksjon av ildfaste produkter23
28.21Produksjon av industri- og laboratorieovner samt brennere28.2
20.11Produksjon av industrigasser20.1
10.52Produksjon av iskrem10.5
23.43Produksjon av isolatorer og isoleringsdeler av keramisk materiale23.4
24.101Produksjon av jern og stål24.10
24.1Produksjon av jern og stål, samt ferrolegeringer24
28.3Produksjon av jordbruks- og skogbruksmaskiner28
10.32Produksjon av juice av frukt og grønnsaker10.3
10.82Produksjon av kakao, sjokolade og sukkervarer10.8
23.52Produksjon av kalk og gips23.5
29.2Produksjon av karosserier og tilhengere29
10.72Produksjon av kavringer, kjeks og konserverte konditorvarer10.7
23.41Produksjon av keramiske husholdningsartikler og dekorasjonsgjenstander23.4
23.31Produksjon av keramiske vegg- og gulvfliser23.3
20.59Produksjon av kjemiske produkter ikke nevnt annet sted20.5
20.1Produksjon av kjemiske råvarer, gjødsel og nitrogenforbindelser, basisplast og syntetisk gummi20
24.46Produksjon av kjernebrensel24.4
31.02Produksjon av kjøkkenmøbler31.0
25.71Produksjon av kjøkkenredskaper og skjære- og klipperedskaper25.7
25.7Produksjon av kjøkkenredskaper, skjære- og klipperedskaper, håndverktøy og andre jernvarer25
28.25Produksjon av kjøle- og ventilasjonsanlegg, unntatt til husholdningsbruk28.2
10.13Produksjon av kjøtt- og fjørfevarer10.1
14.11Produksjon av klær av lær14.1
14.3Produksjon av klær av trikotasje14
14.19Produksjon av klær og tilbehør ellers14.1
14.1Produksjon av klær, unntatt pelsvarer14
26.52Produksjon av klokker og ur26.5
24.44Produksjon av kobber24.4
26.3Produksjon av kommunikasjonsutstyr26
28.12Produksjon av komponenter til hydraulisk og pneumatisk utstyr28.1
31.01Produksjon av kontor- og butikkmøbler31.0
17.23Produksjon av kontorartikler av papir17.2
28.23Produksjon av kontormaskiner og utstyr (unntatt datamaskiner og tilleggsutstyr)28.2
10.61Produksjon av kornvarer10.6
10.6Produksjon av kornvarer, stivelse og stivelsesprodukter10
32.91Produksjon av koster og børster32.9
28.14Produksjon av kraner og ventiler ellers28.1
26.12Produksjon av kretskort26.1
19.1Produksjon av kullprodukter19
20.6Produksjon av kunstfibrer20
28.15Produksjon av lagre, gir, tannhjulsutvekslinger og andre innretninger for kraftoverføring28.1
25.72Produksjon av låser og beslag25.7
27.3Produksjon av ledninger og ledningsmateriell27
27.33Produksjon av ledningsmateriell27.3
20.52Produksjon av lim20.5
30.2Produksjon av lokomotiver og annet rullende materiell til jernbane og sporvei30
28.22Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr28.2
28.229Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr ellers28.22
28.221Produksjon av løfte- og håndteringsutstyr til skip og båter28.22
30.3Produksjon av luftfartøyer og romfartøyer og lignende utstyr30
31.03Produksjon av madrasser31.0
26.8Produksjon av magnetiske og optiske media26
10.73Produksjon av makaroni, nudler, couscous og lignende pastavarer10.7
26.51Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter26.5
26.5Produksjon av måle-, kontroll- og navigasjonsinstrumenter, og klokker og ur26
20.3Produksjon av maling og lakk, trykkfarger og tetningsmidler20
11.06Produksjon av malt11.0
10.42Produksjon av margarin og lignende spiselige fettstoffer10.4
28.92Produksjon av maskiner og utstyr til bergverksdrift og bygge- og anleggsvirksomhet28.9
28.1Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk28
28.29Produksjon av maskiner og utstyr til generell bruk, ikke nevnt annet sted28.2
28.91Produksjon av maskiner og utstyr til metallurgisk industri28.9
28.93Produksjon av maskiner og utstyr til nærings- og nytelsesmiddelindustri28.9
28.95Produksjon av maskiner og utstyr til papir- og pappvareindustri28.9
28.96Produksjon av maskiner og utstyr til plast- og gummiindustri28.9
28.94Produksjon av maskiner og utstyr til tekstil-, konfeksjons- og lærvareindustri28.9
28.4Produksjon av maskiner til metallbearbeiding og annet maskinverktøy28
28.49Produksjon av maskinverktøy ikke nevnt annet sted28.4
28.41Produksjon av maskinverktøy til metallbearbeiding28.4
03.221Produksjon av matfisk, bløtdyr og krepsdyr i ferskvannsbasert akvakultur03.22
03.211Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur03.21
32.5Produksjon av medisinske og tanntekniske instrumenter og utstyr32
10.51Produksjon av meierivarer10.5
10.5Produksjon av meierivarer og iskrem10
25.1Produksjon av metallkonstruksjoner25
25.11Produksjon av metallkonstruksjoner og deler25.1
25.99Produksjon av metallvarer ikke nevnt annet sted25.9
30.4Produksjon av militære stridskjøretøyer30
11.07Produksjon av mineralvann, leskedrikker og annet vann på flaske11.0
16.231Produksjon av monteringsferdige hus16.23
28.24Produksjon av motordrevet håndverktøy28.2
28.11Produksjon av motorer og turbiner, unntatt motorer til luftfartøyer og motorvogner28.1
30.91Produksjon av motorsykler30.9
29.1Produksjon av motorvogner29
31.0Produksjon av møbler31
31.09Produksjon av møbler ellers31.0
23.64Produksjon av mørtel23.6
23.32Produksjon av murstein, teglstein og andre byggevarer av brent leire23.3
32.2Produksjon av musikkinstrumenter32
10.89Produksjon av næringsmidler ikke nevnt annet sted10.8
10.41Produksjon av oljer og fettstoffer10.4
27.31Produksjon av optiske fiberkabler27.3
26.7Produksjon av optiske instrumenter og fotografisk utstyr26
11.05Produksjon av øl11.0
17.12Produksjon av papir og papp17.1
17.11Produksjon av papirmasse17.1
17.1Produksjon av papirmasse, papir og papp17
20.42Produksjon av parfyme og toalettartikler20.4
14.2Produksjon av pelsvarer14
23.11Produksjon av planglass23.1
20.2Produksjon av plantevern- og skadedyrmidler og andre landbrukskjemiske produkter20
22.22Produksjon av plastemballasje22.2
22.2Produksjon av plastprodukter22
22.29Produksjon av plastprodukter ellers22.2
24.421Produksjon av primæraluminium24.42
28.13Produksjon av pumper og kompressorer ellers28.1
10.411Produksjon av rå fiskeoljer og fett10.41
25.21Produksjon av radiatorer og kjeler til sentralvarmeanlegg25.2
10.413Produksjon av raffinerte oljer og fett10.41
19.2Produksjon av raffinerte petroleumsprodukter19
15.12Produksjon av reiseeffekter og salmakerartikler15.1
10.201Produksjon av saltfisk, tørrfisk og klippfisk10.20
16.22Produksjon av sammensatte parkettstaver16.2
23.42Produksjon av sanitærutstyr av keramisk materiale23.4
20.41Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler20.4
20.4Produksjon av såpe og vaskemidler, rense- og polermidler, parfyme og toalettartikler20
23.51Produksjon av sement23.5
23.5Produksjon av sement, kalk og gips23
11.03Produksjon av sider og annen fruktvin11.0
15.2Produksjon av skotøy15
23.91Produksjon av slipestoffer23.9
10.84Produksjon av smakstilsettingsstoffer og krydderier10.8
28.99Produksjon av spesialmaskiner ikke nevnt annet sted28.9
32.4Produksjon av spill og leker32
32.3Produksjon av sportsartikler32
25.91Produksjon av stålfat og lignende beholdere av jern og stål25.9
10.62Produksjon av stivelse og stivelsesprodukter10.6
13.91Produksjon av stoffer av trikotasje13.9
26.6Produksjon av strålingsutstyr, elektromedisinsk og elektroterapeutisk utstyr26
14.31Produksjon av strømpevarer14.3
10.81Produksjon av sukker10.8
30.92Produksjon av sykler og invalidevogner30.9
20.17Produksjon av syntetisk gummi20.1
25.2Produksjon av tanker, cisterner og andre beholdere av metall25
17.24Produksjon av tapeter17.2
13.94Produksjon av tauverk og nett13.9
23.19Produksjon av teknisk glass og andre glassvarer23.1
13.99Produksjon av tekstiler ikke nevnt annet sted13.9
13.96Produksjon av tekstiler til teknisk og industriell bruk13.9
13.92Produksjon av tekstilvarer, unntatt klær13.9
12.0Produksjon av tobakksvarer12
30.9Produksjon av transportmidler ikke nevnt annet sted30
16.24Produksjon av treemballasje16.2
14.14Produksjon av undertøy og innertøy14.1
13.921Produksjon av utstyrsvarer13.92
25.4Produksjon av våpen og ammunisjon25
25.93Produksjon av varer av metalltråd, kjetting og fjærer25.9
17.2Produksjon av varer av papir og papp17
17.29Produksjon av varer av papir og papp ellers17.2
16.2Produksjon av varer av tre, kork, strå og flettematerialer16
10.4Produksjon av vegetabilske og animalske oljer og fettstoffer10
11.02Produksjon av vin11.0
03.222Produksjon av yngel og settefisk i ferskvannsbasert akvakultur03.22
03.212Produksjon av yngel og settefisk i hav- og kystbasert akvakultur03.21
59.2Produksjon og utgivelse av musikk- og lydopptak59
10.1Produksjon, bearbeiding og konservering av kjøtt og kjøttvarer10
35.1Produksjon, overføring og distribusjon av elektrisitet35
62.01Programmeringstjenester62.0
43.13Prøveboring43.1
87.201Psykiatriske sykehjem87.20
60.1Radiokringkasting60
52.222Redningstjeneste52.22
69.201Regnskap og bokføring69.20
69.2Regnskap, revisjon og skatterådgivning69
86.107Rehabiliterings- og opptreningsinstitusjoner86.10
79.12Reisearrangørvirksomhet79.1
79.1Reisebyrå- og reisearrangørvirksomhet79
79.11Reisebyråvirksomhet79.1
73.11Reklamebyråer73.1
78.1Rekruttering og formidling av arbeidskraft78
94.91Religiøse organisasjoner94.9
81.21Rengjøring av bygninger81.2
81.2Rengjøringsvirksomhet81
95.29Reparasjon av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk95.2
33.19Reparasjon av annet utstyr33.1
33.11Reparasjon av bearbeidede metallprodukter33.1
95.1Reparasjon av datamaskiner og kommunikasjonsutstyr95
95.11Reparasjon av datamaskiner og tilleggsutstyr95.1
33.14Reparasjon av elektrisk utstyr33.1
95.21Reparasjon av elektronikk til husholdningsbruk95.2
33.13Reparasjon av elektronisk og optisk utstyr33.1
95.22Reparasjon av husholdningsvarer og hageredskaper95.2
95.2Reparasjon av husholdningsvarer og varer til personlig bruk95
95.12Reparasjon av kommunikasjonsutstyr95.1
33.12Reparasjon av maskiner33.1
33.1Reparasjon av metallvarer, maskiner og utstyr33
95.24Reparasjon av møbler og boliginnredning95.2
95.23Reparasjon av skotøy og lærvarer95.2
95.25Reparasjon av ur, gull- og sølvvarer95.2
33.17Reparasjon og vedlikehold av andre transportmidler33.1
33.16Reparasjon og vedlikehold av luftfartøyer og romfartøyer33.1
33.15Reparasjon og vedlikehold av skip og båter33.1
18.2Reproduksjon av innspilte opptak18
56.1Restaurantvirksomhet56
84.23Retts- og fengselsvesen84.2
69.202Revisjon69.20
66.21Risiko- og skadevurdering66.2
43.11Riving av bygninger og andre konstruksjoner43.1
43.1Riving og grunnarbeid43
51.22Romfart51.2
43.221Rørleggerarbeid43.22
49.5Rørtransport49
86.106Rusmiddelinstitusjoner86.10
86.225Rusmiddelpoliklinikker86.22
49.311Rutebiltransport i by- og forstadsområde49.31
49.391Rutebiltransport utenfor by- og forstadsområde49.39
16.1Saging, høvling og impregnering av tre16
61.3Satellittbasert telekommunikasjon61
01.45Saue- og geitehold01.4
01.451Sauehold01.45
90.03Selvstendig kunstnerisk virksomhet90.0
90.039Selvstendig kunstnerisk virksomhet ikke nevnt annet sted90.03
90.035Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen blogging 90.03
90.034Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen litteratur90.03
90.032Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen musikk90.03
90.033Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen scenekunst90.03
90.031Selvstendig kunstnerisk virksomhet innen visuell kunst90.03
64.11Sentralbankvirksomhet64.1
50.2Sjøfart og kysttrafikk med gods50
50.1Sjøfart og kysttrafikk med passasjerer50
81.291Skadedyrkontroll81.29
65.12Skadeforsikring65.1
69.203Skatterådgivning69.20
52.292Skipsmegling52.29
02.1Skogskjøtsel og andre skogbruksaktiviteter2
88.913Skolefritidsordninger88.91
10.209Slakting, bearbeiding og konservering av fisk og fiskevarer ellers10.20
50.203Slepebåter50.20
25.5Smiing, stansing og valsing av metall, og pulvermetallurgi25
43.32Snekkerarbeid43.3
86.212Somatiske poliklinikker86.21
87.101Somatiske spesialsykehjem87.10
86.102Somatiske spesialsykehus86.10
87.102Somatiske sykehjem87.10
38.32Sortering og bearbeiding av avfall for materialgjenvinning38.3
88.995Sosiale velferdsorganisasjoner88.99
88.997Sosialtjenester for rusmiddelmisbrukere uten botilbud88.99
88.91Sosialtjenester uten botilbud for barn og ungdom88.9
88.1Sosialtjenester uten botilbud for eldre og funksjonshemmede88
52.291Spedisjon52.29
74.1Spesialisert designvirksomhet74
86.22Spesialisert legetjeneste86.2
86.221Spesialisert legetjeneste, unntatt psykiatrisk legetjeneste86.22
85.202Spesialskoleundervisning for funksjonshemmede85.20
64.202Spesielle holdingselskaper64.20
93.1Sportsaktiviteter93
08.92Stikking av torv08.9
24.54Støping av andre ikke-jernholdige metaller24.5
24.51Støping av jern24.5
24.53Støping av lettmetaller24.5
24.5Støping av metaller24
24.52Støping av stål24.5
85.593Studieforbunds- og frivillige organisasjoners kurs85.59
43.31Stukkatørarbeid og pussing43.3
01.46Svinehold01.4
86.1Sykehustjenester86
43.91Takarbeid43.9
43.919Takarbeid ellers43.91
74.901Takseringsvirksomhet74.90
86.23Tannhelsetjenester86.2
71.12Teknisk konsulentvirksomhet71.1
71.2Teknisk prøving og analyse71
82.202Telefonsalg82.20
82.201Telefonvakttjenester82.20
82.2Telefonvakttjenester og telefonsalg82
61.9Telekommunikasjon ellers61
85.595Timelærervirksomhet85.59
09.9Tjenester tilknyttet annen bergverksdrift9
03.223Tjenester tilknyttet ferskvannsbasert akvakultur03.22
66.1Tjenester tilknyttet finansieringsvirksomhet66
66.2Tjenester tilknyttet forsikringsvirksomhet og pensjonskasser66
03.213Tjenester tilknyttet hav- og kystbasert akvakultur03.21
01.62Tjenester tilknyttet husdyrhold01.6
62.0Tjenester tilknyttet informasjonsteknologi62
01.6Tjenester tilknyttet jordbruk og etterbehandling av vekster etter innhøsting1
52.219Tjenester tilknyttet landtransport ellers52.21
01.61Tjenester tilknyttet planteproduksjon01.6
52.229Tjenester tilknyttet sjøtransport ellers52.22
02.4Tjenester tilknyttet skogbruk2
90.02Tjenester tilknyttet underholdningsvirksomhet90.0
85.6Tjenester tilknyttet undervisning85
09.1Tjenester tilknyttet utvinning av råolje og naturgass9
80.2Tjenester tilknyttet vakttjenester80
47.8Torghandel47
47.89Torghandel med andre varer47.8
47.81Torghandel med næringsmidler, drikkevarer og tobakksvarer47.8
47.82Torghandel med tekstiler, klær, skotøy og utstyrsvarer47.8
61.2Trådløs telekommunikasjon61
85.53Trafikkskoleundervisning85.5
49.31Transport med rutebil og sporvei i by- og forstadsområde49.3
49.312Transport med sporveis- og forstadsbane49.31
49.393Transport med taubaner, kabelbaner og skiheiser49.39
52.299Transportformidling ellers52.29
93.13Treningssentre93.1
84.3Trygdeordninger underlagt offentlig forvaltning84
18.11Trykking av aviser18.1
18.12Trykking ellers18.1
18.1Trykking og tjenester tilknyttet trykking18
49.392Turbiltransport49.39
79.901Turistkontorvirksomhet og destinasjonsselskaper79.90
79.909Turistrelaterte tjenester ikke nevnt annet sted79.90
85.4Undervisning i høyere utdanning85
85.522Undervisning i kunstfag85.52
85.51Undervisning innen idrett og rekreasjon85.5
85.52Undervisning innen kultur85.5
85.596Undervisning innen religion85.59
85.42Undervisning på universitets- og høgskolenivå85.4
85.3Undervisning på videregående skoles nivå85
85.429Undervisning ved andre høgskoler85.42
85.41Undervisning ved fagskoler85.4
85.424Undervisning ved militære høgskoler85.42
85.423Undervisning ved statlige høgskoler85.42
85.421Undervisning ved universiteter85.42
85.422Undervisning ved vitenskapelige høgskoler85.42
46.9Uspesifisert engroshandel46
50.201Utenriks sjøfart med gods50.20
50.101Utenriks sjøfart med passasjerer50.10
84.21Utenrikssaker84.2
58.29Utgivelse av annen programvare58.2
58.13Utgivelse av aviser58.1
58.14Utgivelse av blader og tidsskrifter58.1
58.11Utgivelse av bøker58.1
58.1Utgivelse av bøker, tidsskrifter og annen forlagsvirksomhet58
58.12Utgivelse av kataloger og adresselister58.1
58.2Utgivelse av programvare58
58.21Utgivelse av programvare for dataspill58.2
78.2Utleie av arbeidskraft78
68.2Utleie av egen eller leid fast eiendom68
68.209Utleie av egen eller leid fast eiendom ellers68.20
77.22Utleie av videofilm, DVD og lignende77.2
77.29Utleie og leasing av andre husholdningsvarer og varer til personlig bruk77.2
77.39Utleie og leasing av andre maskiner og annet utstyr og materiell ikke nevnt annet sted77.3
77.3Utleie og leasing av andre maskiner, og annet utstyr og materiell77
77.11Utleie og leasing av biler og andre lette motorvogner77.1
77.32Utleie og leasing av bygge- og anleggsmaskiner og -utstyr77.3
77.2Utleie og leasing av husholdningsvarer og varer til personlig bruk77
77.33Utleie og leasing av kontor- og datamaskiner77.3
77.31Utleie og leasing av landbruksmaskiner og -utstyr77.3
77.12Utleie og leasing av lastebiler77.1
77.35Utleie og leasing av lufttransportmateriell77.3
77.1Utleie og leasing av motorvogner77
77.34Utleie og leasing av sjøtransportmateriell77.3
77.21Utleie og leasing av sports- og fritidsutstyr77.2
90.01Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet90.0
90.019Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet ikke nevnt annet sted90.01
90.011Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen musikk90.01
90.012Utøvende kunstnere og underholdningsvirksomhet innen scenekunst90.01
36.0Uttak fra kilde, rensing og distribusjon av vann36
81.22Utvendig rengjøring av bygninger og industriell rengjøring81.2
41.1Utvikling av byggeprosjekter41
41.109Utvikling og salg av egen fast eiendom ellers41.10
06.2Utvinning av naturgass6
06.1Utvinning av råolje6
08.93Utvinning av salt08.9
08.12Utvinning fra grus- og sandtak, og utvinning av leire og kaolin08.1
81.101Vaktmestertjenester81.10
88.994Varig tilrettelagt arbeid88.99
96.01Vaskeri- og renserivirksomhet96.0
45.403Vedlikehold og reparasjon av motorsykler45.40
45.2Vedlikehold og reparasjon av motorvogner, unntatt motorsykler45
43.223Ventilasjonsarbeid43.22
64.301Verdipapirfond64.30
64.3Verdipapirfond, investeringsselskaper o.l.64
66.12Verdipapirmegling66.1
75.0Veterinærtjenester75
13.2Veving av tekstiler13
85.31Videregående opplæring innen allmennfaglige studieretninger85.3
85.32Videregående opplæring innen tekniske og andre yrkesfaglige studieretninger85.3
59.1Virksomhet innen film, video og fjernsynsprogrammer59
96.04Virksomhet knyttet til kroppspleie og fysisk velvære96.0
85.594Voksenopplæringssentre85.59
43.22VVS-arbeid43.2
94.12Yrkessammenslutninger94.1
debug
                {{debug}}