3 Bedrifter i bransjen 'Produksjon av sement, kalk og gips'.

I følge SSB har denne bransjen (23.5) totalt 457 årsverk, omsetter for 2 069 000 000kr og har et totalt utslipp på 1 718 000 tonn Co2e per år.
⤶ Vis alle bransjer

debug
                {{debug}}